Vaaliteemat

”Vantaan hallinto kasvaa vuosittain entistä kalliimmaksi ja tehottomammaksi”

Varhaiskasvatus ja koulutu

Varhaiskasvatus ja koulutus

Vantaan on panostettava varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun. Leikkauksia ei voida sallia, sillä silloin leikkaamme aina tulevaisuudesta. Näen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhtenä isona polkuna ennen aikuisikää ja työelämää. Nämä ovat parhaita keinoja, joilla voimme estää lasten ja nuorten syrjäytymistä, tasapuolistaa yksilöitä sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja edesauttaa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sopeutumista Vantaalle. 

Yritysten ja yrittäjyyden tukeminen

Vantaan täytyy olla houkutteleva ja kiinnostava paikka kaikille uusille ja nykyisille yrityksille. Tarvitsemme merkittävästi lisää yhteisöverotuloja ja uusia työpaikkoja vantaalaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa toimenpiteinä esimerkiksi nykyistä byrokratian karsimista, parempaa digitalisaation hyödyntämistä, yrittäjyyteen ja innovointiin rohkaisemista, entistä tiivimpää yhteistyötä eri oppilaitosten välillä, sekä Vantaan yritysmielikuvan ja tunnettuuden parantamista.

Talouden tasapainottaminen

Taloudellinen tilanne oli ennen koronaa jo kriittinen Vantaalla, mutta korona ajoi tilanteen katastrofaaliseksi. Ei ole realistista luvata talouden kuntoon laittamista seuraavan valtuustokauden aikana, mutta kurinalaisilla toimenpiteillä Vantaan talous on saatava aluksi tasapainoon ilman veronkorotuksia. Tämä edellyttää leikkauksia eri osa-alueilta, esimerkiksi Vantaan jatkuvasti kasvavasta, mutta tehottomasta hallinnosta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vuonna 2023 voimaan astuva SOTE-uudistus tulee olemaan iso ponnistus myös Vantaalla. Uuden Vantaa-Keravan hyvinvointialueen syntymisen myötä näen suurena riskinä byrokratian ja hallinnon kasvun, joka aiheuttaa kustannusten nousupainetta sosiaali- terveyspalveluissa tulevaisuudessa. Miten pystymme varmistamaan vanhusten laadukkaat hoivapalvelut, kun tarvitsemme jatkuvasti lisää hoivapaikkoja ja hoitajia?